วิธีการเลือก USB Hub สำหรับ DJ

USB Hub เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกับการเป็นดีเจ โดยเฉพาะ DJ หลายๆคนที่ใช้ DJ controller ในการเล่น หากเรามีอุปกรณ์ controller หลายชิ้นที่ต้องเสียบเข้ากับ computer เช่น Mixer, CDJ, Traktor F1 หรือ Sampler ต่างๆ หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีช่องเสียบสาย USB ที่ไม่เพียงพอ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ USB Hub เข้ามาช่วยในการเพิ่มช่องเสียบให้กับ computer ของคุณ

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับ USB Hub นั้นคือปัญหาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ไม่พอเพียงในการเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้ powered USB hub หรือ USB hub ที่มีไฟเลี้ยงต้วมันเองด้วย USB Hub ประเภทนี้จะมีสาย adaptor เพื่อเสียบไปเข้าไปเลี้ยง hub เพิ่มเติม ไม่ได้อาศัยไฟฟ้ทีพ่วงต่อมาจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียว USB hub ประเภทนี้จะทำให้เราหมดปัญหากับการที่ไฟไฟเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอครับ แบบนี้จะช่วยลดการแจ้งเตือนประเภท Error ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นครับ

แต่ยังมีอีกประเด็นนึงที่เป็นปัญหากับการใช้ USB hub นั่นคือ การถ่ายส่งข้อมูลต่างๆ ระหว่างอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ จากการหาข้อมูลมา ผมก็ได้ทราบว่า DJ มืออาชีพหลาๆคนแนะนำให้ทำการต่ออุปกรณ์ที่ต้องมีการส่งถ่ายข้อมูลเยอะๆ เช่น Soundcard หรือ Audio Interface หรือ เครื่อง controller ต่างๆที่มี audio interface มาด้วย อย่างเช่น Traktor Kontrol S2 หรือ S4 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงครับ เพราะ USB hub ส่วนใหญ่ หากเราเสียบอุปกรณ์ประเภทที่กล่าวมาด้านบนนี้ผ่าน hub ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหา การส่งถ่ายข้อไม่ทันได้เช่นกันครับ เนื่องจากจะเกิดการแย่งการส่งข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์หลายๆ ชิ้นที่เราเสียบผ่าน USB hub

โดยสรุปก็คือสำหรับ DJ แล้ว ผมแนะนำให้ใช้ powered USB ที่มี adapter เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า และเสียบ Audio Interface ต่างๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงเท่านั้นครับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการเล่น DJ set ของคุุณ

credit: http://www.digitaldjtips.com/